Meer over De Sirkel

Activiteiten
Stichting Kringloopwinkel de Sirkel is vanaf haar start gevestigd in de Nassaustraat. In 2007 openden we het inbrengstation en de winkel aan de Diependaalsedijk. Dankzij de inwoners en alle medewerkers is De Sirkel jaar na jaar gegroeid. Wij werken graag voor:

  • Onze kringloopwinkels met dagelijks nieuw aanbod van kwalitatieve goederen in een gezellige sfeer
  • Leuk en zinvol werk, zowel betaald als onbetaald
  • Een belangrijke bijdrage aan het milieu
  • Financiële steun aan kleinschalige lokale projecten en/of goede doelen.

Personeelsbestand

Stichting Kringloopwinkel de Sirkel biedt dagelijks structuur, contacten en belangrijk ook geborgenheid en veiligheid aan ruim 60 medewerkers. De Sirkel heeft medewerkers in loondienst, vrijwilligers en jaarlijks een aantal medewerkers die voor kortere tijd met ons meedraaien in het kader van re-integratie en/of stage. Ook mensen via de reclassering en de raad voor de kinderbescherming vinden bij ons een werkplek om nuttig werk te doen in het kader van hun werkstraf.

Terug