Verkoopvoorwaarden

• Elke koop dient altijd vooraf voldaan te worden.

• Foutief geprijsde of niet geprijsde artikelen worden geacht niet ter verkoop te zijn aangeboden. Of er sprake is van een foutief geprijsd artikel is uitsluitend ter beoordeling van het kassapersoneel.

• Ruilen is niet mogelijk.

• Alleen elektrische apparaten van € 2,50 en hoger kunnen binnen een week retour worden gegeven. Dit enkel met het prijskaartje erop en bijbehorende kassabon.

• Elektrische apparaten worden niet getest!

• Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan ten gevolge van fouten of ondeugdelijkheid van bij ons gekochte apparaten of toestellen

• M.b.t. gastoestellen adviseren wij dringend de apparatuur te laten installeren door een erkend installateur

• BEZORGEN / SCHADE.
Wij bezorgen tot aan de voordeur begane grond, indien onze medewerkers u helpen bij het naar binnen brengen van de goederen dan is dat de verantwoordelijkheid voor de klant en zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen aan het product of uw woning. Bij het bezorgen van goederen aan huis dient men zelf de goederen te monteren. Wij bezorgen enkel op de begane grond, op een verdieping wordt alleen afgeleverd als er een werkende lift aanwezig is die voldoende volume heeft voor het te bezorgen product.

• Ruilhandel is niet mogelijk. Men kan dus geen rechten ontlenen bij aankoop van goederen, als men goederen heeft afgestaan.

• De kringloopwinkel is niet aansprakelijk voor beschadiging en / of vermissing van uw eigendommen tijdens de openingstijden van de winkel.

• Indien wij vermoeden dat er een onjuiste prijs op een artikel staat, dan hebben wij het recht om het artikel niet te verkopen. De prijs zal opnieuw worden bepaald.

• Meubels op de Diependaalsedijk kunnen max. 1,5 uur worden gereserveerd.

De bedrijfsleiding